softwarová infrastruktura
a digitální technologie

Integrace nesourodých systémů s maximálním využitím jejich potenciálu pro efektivní provoz.

Digitální automatizace

Digitální automatizace je pro nás komplexní disciplínou, zahrnující především proces nalezení cesty ke zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění jakýchkoliv procesů, jejich vzájemnému provázání a schopnosti využít nasbíraná data tak, aby pracovala ve váš prospěch.

Vy budete následně schopni na základě jejich interpretace činit správná a informovaná manažerská rozhodnutí směřující mimo jiné ke zdravému růstu vaší organizace a samozřejmě též vyšším ziskům.

Microsoft Solutions

Nabídka produktů a služeb z rodiny Microsoft je velmi komplexní, široká a relativně těžce uchopitelná pro velkou většinu zákazníků, kteří produkty značky Microsoft využívají či využívat plánují.

Pro společnost ALTAIR SOFTWARE s.r.o. je však právě Microsoft a jeho produkty hlavní specializací a díky tomu svým obchodním partnerům zásadně usnadňuje život, zlepšuje chod firem, šetří čas a v mnoha ohledech díky správnému použití, nastavení a integraci s ostatními, nejen Microsoft, nástroji vydělává nemalé peníze.

Mobilní technologie

Standardní nabídka mobilních řešení je v ČR stále málo rozvinutou oblastí vývoje. S výjimkou mobilních aplikací pro chytré telefony s balíčkem základních funkcí se nelze běžně setkat s řešeními, které by plně využívaly jak možností samotných mobilních zařízení, tak software, které tyto zařízení používají.

V podání společnosti ALTAIR SOFTWARE s.r.o. jsou mobilní aplikace samostatnou vývojovou disciplínou, která nabízí řešení nejen pro chytré telefony, ale také pro nositelnou elektroniku, od chytrých hodinek, přes různé snímače a projektory, až po chytré panely pro použití ve veřejných prostorech.

Hlavní benefity digitální automatizace

Zrychlení procesů

Digitalizace automatizuje vzájemně provázané činností.  Tím zjednodušuje a zrychluje řadu firemních procesů. Vstupní analýza také pomáhá odhalovat procesní chyby a eliminuje procesy, které jsou zbytečné.

vědomá manažerská rozhodnutí

Kompletní a přehledné manažerské reporty vycházející z reálného prostředí. Precizní analýza dat umožňuje zrychlit, zpřesnit a ověřit rozhodnutí vedoucích pracovníků. Současně zvyšuje flexibilitu při zavádění změn a umožňuje vědomou práci na zlepšení výsledků.

/

Plynulá a efektivní výroba

Jasné nastavení procesů, reporting v reálném čase, sledování ukazatelů zásob, nákladů, výrobních kapacit atp., průběžné vyhodnocování efektivity.

Bezpečnost dat i know how

Digitální stopa umožňuje sledovat, s kterými nástroji a informacemi zaměstnanci pracují, jak s nimi nakládají a jaké změny dělají. V rámci vyšší bezpečnosti dat jsou možná různá omezení přístupů i hardwarových funkcí.

o

Strukturalizace dokumentů a dat

Elektronická správa dokumentů a spisová služba. Automatizace životního cyklu dokumentů. Snadná dohledatelnost podnikových informací a dokumentů, dostupný přehled o projektech i zaměstnancích odpovídajících za konkrétní oblast či projekt.

Efektevní využití finančních i lidských zdrojů

Přehled nákladů i výnosů a jejich vzájemné provázanosti až na úroveň jednotlivých pozic ve společnosti. Efektivnější plánování, rozdělení a řízení lidských zdrojů.

g

Spolehlivé a stabilní prostředí

Používané systémy jsou jednoduché, snadno ovladatelné, standardizované pro uživatele a dlouhodobě udržitelné.

Z

Sebevědomý a důvěryhodný obchod

Díky komplexním a aktuálním informacím lze snadno plánovat a řídit obchodní činnost organizace, definovat cenovou politiku a úspěšně plnit stanovené cíle.

Spojení 144 systémů snížilo mzdové náklady na třetinu.

Kritická infrastruktura vyžaduje nejvyšší zabezpečení.

Doklady čte umělá inteligence.

Přidaná hodnota na hodinu práce z 200 Kč na 400Kč za 2 roky.

Od kontaktu přes objednávku a výrobu až po doručení bez jediného papíru.

Jak probíhá realizace projektů?

3
Diagnostika

Prvním krokem každého projektu je vstupní diagnostika, při které určujeme náročnost a cenu analýzy a mapujeme konkrétní cíle projektu

3
Analýza

Návrhu digitální automatizace ve firmě předchází důkladná analýza stávajícího stavu, jednotlivých procesů, jejich návaznosti a v neposlední řadě i používaného softwaru a propojení jednotlivých aplikací

3
Návrh

Po zmapování stávajícího stavu a potřeb firmy navrhneme řešení přesně na míru vašim potřebám a vytvoříme první prototypový model

3
Vývoj

Na základě návrhu vytvoříme potřebná spojení mezi jednotlivými aplikacemi tak, aby spolu bezproblémově komunikovaly a umožňovaly hladký tok dat

3
Pilotní provoz

Před nasazením našeho řešení do ostrého provozu provádíme pečlivé testování pro opravu případných chyb a adaptaci na reálný provoz

3
Ostrý provoz

Otestované a odladěné řešení nasadíme do ostrého provozu. I v této fázi nadále sledujeme, zda vše funguje správně a bez problémů – jak na straně systému, tak na straně uživatelů

3
Servis a rozvoj

Nasazením produktu ve vaší firmě naše spolupráce nekončí. Samozřejmostí je zaškolení uživatelů i návazná péče. Jsme vám k dispozici, kdykoliv se vaše potřeby změní

Spolehněte se na altair software

let na trhu

zaměstnanců

realizovaných projektů

Společnost ALTAIR SOFTWARE s.r.o. vznikla v roce 2009.

Od samého začátku se specializujeme na digitální automatizaci ve všech oblastech práce a podnikání. Naším cílem je nacházet cesty ke zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění jakýchkoliv procesů, jejich vzájemnému provázání a schopnosti využít nasbíraná data tak, aby pracovala ve prospěch našeho partnera.

Neméně významnou oblastí našeho působení je zakázkový vývoj software a mobilních technologií. Jsme spolehlivým partnerem firmám, které chtějí s pomocí digitálních technologií zrychlit výrobu, lépe analyzovat data nebo zefektivnit prodej.

Hlavním sídlem firmy je město Olomouc, disponujeme však dalšími třemi pobočkami – v Brně, Kyjevě (UA) a Mansouře (EG).

V současné době je v zaměstnaneckém vztahu se společností ALTAIR SOFTWARE s.r.o. cca. 60 pracovníků na plný úvazek, ale firma má možnost využívat kapacity dalších cca. 40 dlouhodobě spolupracujících kontraktorů.

Spolupracují s námi

... a řada dalších

Spolupracují s námi

… a řada dalších

S týmem společnosti ALTAIR SOFTWARE s.r.o. jsem měl možnost spolupracovat na vývoji mobilní aplikace v rámci projektu „Státní jednotný tarif“ a „Dotované linky“, stejně jako na jiných menších projektech webového charakteru (ReactJS) a musím konstatovat, že spolupráce byla vždy profesionální a tým dodavatele dostatečně seniorní na řešení výzev, které před námi stály.

Jan Pavlovič, ředitel IT vývoje Student Agency

 

 

Od roku 2018 spolupracujeme s týmem ALTAIR SOFTWARE s.r.o. na vývoji mobilní aplikace Dr.Max pro platformy iOS a Android. Aplikace využívají desítky tisíc uživatelů a společně pracujeme na dalším rozšiřování funkcí. Se spoluprací jsme spokojeni.

Jiří Navrátil, head of e-commerce Dr.Max Česká republika

Se společností Altair spolupracujeme od roku 2018, kdy pro naši agenturu vytvořili zcela novou webovou prezentaci dle našich požadavků. Nejvíce na této spolupráci oceňujeme jejich proklientský přístup založený na přátelských vztazích a rychlost zajištění nápravy v případě jakýchkoliv potíží s webem.

Ing. Radek Horešovský, vedoucí Oddělení koordinace fondů EU

 

Company ALTAIR SOFTWARE s.r.o. performed software development for us in 2019/2020 and helped us creating an iOS application, which is helping Parkinson patients to take their medication properly. Cooperation with Altair was quick and professional and we were very satisfied with the service provided by their team. We are looking forward to further cooperate with ALTAIR SOFTWARE s.r.o.

AIT (Rakouský technologický institut)

 

Mezi lety 2019 a 2020 jsme spolupracovali se společností ALTAIR SOFTWARE s.r.o. na rozsáhlé inovaci jednoho z našich produktů. Mohu s potěšením prohlásit, že jsme s výběrem partnera rozhodně nesáhli vedle. Altair Software nám dal  k dispozici velmi solidní tým, který se se všemi výzvami projektu popasoval na výbornou, takže tento produkt stále slaví úspěch u širokého spektra našich klientů. Vyvstane-li tedy v budoucnu znovu potřeba využít služeb externího vývojového týmu, rozhodně se na Altair Software obrátíme.

Ing. Miroslav Říha, CTO  Solitea, a.s.

Kontakt

Napište nám

Kontakt

SÍDLO SPOLEČNOSTI
ALTAIR SOFTWARE s.r.o.
Havelkova 90/6
779 00 Olomouc

IČ:28350511 / DIČ:CZ28350511

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 95429260001/5500
Česká republika IBAN: CZ8555000000009542926001
BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Centrála
tel.: +420 585 220 280
e-mail: contact@altairgroup.eu

Roman Caha, obchodní ředitel
tel.: +420 776 371 143
e-mail: r.caha@altairgroup.eu 

Napište nám

5 + 1 =