Elektronický systém pro zveřejňování faktur nebo smluv

Systém pomáhá zvýšit transparentnost hospodaření obcí a měst.


Zveřejňování informací

Naše řešení dokáže zpracovávat vyexportovaná data ze systémů používaných ve veřejné správě. Máme jasnou představu o citlivé povaze takto zveřejňovaných informací. Naše řešení nabízí možnost, plně v souladu s platnou legislativou (tzn. zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) uspokojit tlak veřejnosti na zveřejnění těchto informací.

Naše řešení dokáže odfiltrovat data dodavatelů/odběratelů, kteří nevyslovili souhlas s uveřejněním (typicky fyz. osoby u dodávek malého rozsahu) a naopak dokáže udržet databázi dodavatelů/odběratelů, kteří tento souhlas městu poskytli.

Naše řešení obsahuje databázi dodavatelů/odběratelů, kteří vyslovili souhlas se zveřejněním svých osobních informací na stránkách města a přitom se jedná o osoby tzv. určené nebo určitelné.

Pro specifické právnické osoby existuje databáze jednotlivých faktur, které podléhají zákonu o obchodním tajemství a zároveň nespadají pod zákon č. 106/1999Sb., § 9 odst. 2.

Webové rozhraní