V roce 2013 představila společnost Altair Software elektronické řešení spisové služby, které přináší efektivní a přehledné funkce pro práci s dokumenty.

Program zahrnuje řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.

Řešení spisové služby, tak jak je definována zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, plně vyhovuje platné legislativě.

Je ideální volbou pro:

  • organizační složky státu
  • ozbrojené síly
  • bezpečnostní sbory
  • státní příspěvkové organizace
  • státní podniky
  • vysoké školy
  • školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování
  • zdravotní pojišťovny
  • veřejné výzkumné instituce
  • právnické osoby zřízené zákonem