Mobilní aplikace pro komunikaci s úřadem

Komunikace občana s úřady je více efektivní prostřednictvím mobilních aplikací. Občané mohou mít přímo v mobilu přehled o činnosti města (úřední desku, zveřejňování faktur a smluv). Mohou komunikovat pomocí mobilního telefonu s úřadem, vznášet požadavky a stížnosti.

Mobilní řešení je připravené komunikovat s Altair Software řešením pro panely a LCD, kde mohou být všechny dostupné informace o městské správě:

  • úřední desky
  • vývěsky
  • rozhlas
  • billboardy
  • webové stránky

Hlavní výhody systému:

  • jednoduchost sběru informací z více zdrojů najednou
  • rychlost dodání marketingové komunikace směrem k občanovi
  • cena za provoz je nízká v porovnání s tištěnou reklamou, rozesíláním letáků či SMS
  • maximální zaměření na občany dané lokality
  • obousměrná komunikace s občany