Komplexní integrace úřadu

Integrací úřadů státní správy se naše společnost zabývá již několik let. Je běžnou praxí, že rozličné agendy vyžadují často až desítky nebo dokonce stovky programů od nejrůznějších dodavatelů. Práce se pak pro běžného úředníka stává nekonečnou řadou podobných formulářů, které je nutné do jednotlivých systémů ručně zanášet.


Automatizovaný systém

Náš integrační tým dokáže z podobného problému udělat automatizovaný systém, který v reálném čase zajišťuje integritu dat a převody mezi jednotlivými aplikacemi tak, že se tento složitý organický systém chová jako jeden celek.

Pro své zákazníky nabízíme následující služby:

  • zpracování analýzy současného stavu systému řízení úřadu ve vazbě na využívání ICT a centrální projekty, včetně návrhu cílové architektury a realizace úprav
  • realizace vnitřní a vnější integrace IS úřadu včetně pořízení potřebné integrační platformy (integrační sběrnice)
  • napojení na Informační systém základních registrů
  • napojení na další centrální informační systémy
  • dodávka a implementace jednotné správy uživatelských účtů (Identity Management)
  • dodávka a implementace jednotného datového skladu
  • systém jednotné evidence majetku
  • integrace s dalšími IS