Naše společnost zabezpečuje školení ke všem námi dodávaným produktům.

Školení poskytujeme jak pro administrátory sytému, tak pro koncové uživatele.

Administrátoři budou schopni:

  • administrovat všechna nastavení nutná pro chod systému
  • budou schopni nastavovat základní provozní parametry
  • zadávat nové uživatele do sytému
  • provádět upgrade systému na nové verze
  • instalovat nové moduly

Koncoví uživatelé se naučí:

  • obsluhovat funkce systému
  • tisknout přehledy a sestavy
  • pracovat s jednotlivými úrovněmi oprávnění

Rozsah a obsah jednotlivých školení je vždy předmětem smlouvy o dílo a odvíjí se zejména od velikosti instalovaného řešení, náročností byznys procesů, počtu uživatelů a dalších konkrétních parametrech.

Po konkrétní specifikaci požadavků jsme schopni zajistit i školení pro systémy dodané třetí stranou.