Návrh informačního systému

Návrh sytému jde ruku v ruce s analýzou. Po analyzování zákaznických požadavků metodou FURPS přichází ke slovu naši architekti, jejichž úkolem je návrh optimálního systému pro našeho zákazníka.

Námi navrhované řešení je vždy konzultováno se zákazníkem, tak abychom nalezli naprostý soulad mezi funkčními požadavky na systém, technickými možnostmi výpočetního vybavení a možnostmi samothého software.Námi navrhované řešení pak vždy obsahuje:

  • detailní analýzu zákazníkových požadavků
  • návrh nejvhodnějšího řešení
  • architektury nabízeného řešení
  • návrh struktury systémového řešení
  • návrh struktury aplikačního řešení
  • návrh zabezpečení celého systému proti výpadkům, útokům a zneužití
  • návrh implementace a následné podpory systému