Implementace informačního systému

Implementace každého našeho informačního systému se skládá z následujících kroků:


Tvorba nových modulů a zákaznických modifikací

V této fázi implementace se zapracovávají specifické požadavky zákazníka, které budou přesně pokrývat jeho byznys procesy. Věříme, že důležitější přizpůsobovat naše programy zákazníkovým potřebám, tak aby on nemusel přizpůsobovat své pracovní postupy našim programům.

Instalace informačního systému

Ve spolupráci s administrátory zákazníka, připraví naši pracovníci veškeré hardwarové a softwarové vybavení, nezbytné pro chod systému. V této fázi se také nastaví bezpečnostní mechanizmy pro co nejoptimálnější úroveň zabezpečení, systém přístupových oprávnění, případně rozhraní pro komunikaci s jinými programy zákazníka.

Inicializace dat

Ještě před tím, než se bude provádět školení uživatelů, je třeba vytvořit základní množinu dat, zejména nastavení uživatelů, naplnění číselníků, nastavení výčtových typů, vložení informací o firmě, propojení uživatelských účtů se skupinami oprávnění a podobně.

Školení uživatelů systému

Poté, co je systém kompletně nainstalován a byla provedena prvotní inicializace dat, je možné přejít ke školení uživatelů. V závislosti na velikosti instalace a počtu uživatelů, se školí buď všichni uživatelé, kteří budou se systémem pracovat, nebo pouze klíčoví zaměstnanci, kteří pak v rámci společnosti fungují jako školitelé nových uživatelů.

Předání do testovacího provozu

Po předání do testovacího provozu, jehož délka závisí na velikosti implementace, složitosti a rozsahu zákaznických úprav, velikosti infrastruktury a mnoha dalších parametrech, se ladí a optimalizuje systém. V této fázi vždy úzce spolupracujeme s pověřenými zaměstnanci zákazníka a poskytujeme mu 100% podporu pro bezproblémový rozjezd systému.

Nasazení do ostrého provozu

Po řádném odzkoušení systému a jeho předání do ostrého provozu ještě několik následujících měsíců sledujeme společně se zákazníkem odezvy systému, jeho zátěž v reálném provozu a kontrolujeme stabilitu nasazeného řešení. Po celou dobu co je systém provozován je možné využívat naši zákaznickou linku, kde jsou vám k dispozici kvalifikovaní pracovníci připraveni pomoci s jakýmkoliv dotazem.