Novým i stávajícím zákazníkům naší společnosti nabízíme audit softwarových služeb a programového vybavení přímo ve vaší firmě. Tak je zajištěn optimální chod a využití zdrojů, které vaše společnost potřebuje ke svému efektivnímu chodu.


Z historických zkušeností víme, že výsledkem takovéhoto auditu je vždy:

  • úspora nákladů na provoz redundantních řešení
  • úspora času optimalizací pracovních procesů
  • zefektivnění práce v ránci stávajících systémů
  • šťastnější a spokojenější zaměstnanci, kteří nejsou nuceni zadávat jednu a tutuéž práci do několika různých systémů