Analýza požadavků

Systematická analýza vašich požadavků je základním stavebním kamenem naší spolupráce.

Analýza požadavků systému může být dlouhý a svízelný proces, během kterého se naši specialisté společně se zástupci klienta snaží najít nejvhodnější řešení, které bude splňovat přesně ty funkce, které zákazník od systému očekává. Nový systém mění prostředí a vztahy mezi lidmi, proto je důležité identifikovat všechny zainteresované strany, vzít v úvahu všechny jejich potřeby a zajistit, že rozumějí důsledkům těchto nových navrhovaných systémů.

Komplikovanost analytického procesu je dána do značné míry rozsahem požadovaných funkcí, počtem zainteresovaných stran i komplikovaností business procesů. Analytický tým má za úkol analyzovat požadavky ze všech možných úhlů pohledu, tak aby jsme byli schopní nabídnou nejlepší řešení. Pro analýzu zákaznických požadavků využíváme metodiku FURPS, která byla původně představena společností Hewlett-Packard, s cílem definovat, jak poznat a ověřit kvalitu dodávaného software. FURPS se dívá na navrhovaný software z pěti základních hledisek:


Funkčnost (F)

Zaměřuje se na požadavky byznysu a analýzu byznys procesů.

Užitečnost (U)

Jedná se o analýzu systému z pohledu koncového uživatele.

Zahrnuje práci s manuály, s grafickým prostředím programu, s obslužnými programy.

Spolehlivost (R)

Analyzuje spolehlivost systému při kritických situacích.

Zahrnuje návrhy řešení při nestandardních situacích.

Samoopravné mechanismy systému.

Výkon (P)

Analyzuje systém z pohledu výkonnosti s ohledem na počet uživatelů, možnosti hardwarového i softwarového vybavení.

Analyzuje systém z pohledu náročnosti jednotlivých byznys procesů.

Rozšiřitelnost (S)

Aanalyzuje možnosti dalšího rozšiřování systému.

Možnosti rozhraní pro ostatní systémy.

Spolupráce s ostatními systémy.

Toto je pouze nástin hlavních analýz, konkrétní řešení hledáme pro každého zákazníka individuálně, protože jedině tak můžeme každému našemu zákazníkovi nabídnout takové řešení, které opravdu potřebuje.