EU

Název: Vývoj mobilní aplikace pro inventarizaci MaJa+ pomocí RfID
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015611

Dne 01. 01. 2019 bude oficiálně zahájena realizace projektu s názvem „Vývoj mobilní aplikace pro inventarizaci MaJa+ pomocí RfID“. Na podporu realizace projektu byla dne 17. 12. 2018 podána žádost o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Aplikace – Výzva VI. Cílem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout aplikaci MaJa+ pomocí RfID, která usnadní a zmodernizuje evidenci majetku ve firmách. Při využití RfID dojde ke snížení chybovosti při evidenci a inventarizaci majetku.

Datum vložení dne 31. 12. 2018