Altair Software s. r. o. se stará o vaše soukromí a vyvíjí technologie, které Vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro web Altair Software s. r. o. a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Altair Software s. r. o. souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování Vašich osobních dat

Altair Software s. r. o. shromažďuje osobní data, která mohou být použita k Vaší identifikaci, jako je Vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Altair Software s. r. o. také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro unikátní jako Vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Odesláním formulářů na tomto webu souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. a výslovně prohlašujete, že jste seznámeni se všemi právy a povinnostmi, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardware a software Vašeho počítače zde na Altair Software s. r. o. Ty mohou obsahovat: Vaši IP adresu, typ prohlížeče, doménová jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Altair Software s. r. o. využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Altair Software s. r. o.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte Vaše osobní data na veřejných fórech webu Altair Software s. r. o., mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Altair Software s. r. o. nezkoumá obsah žádné z Vašich privátních komunikací.

Altair Software s. r. o. doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Altair Software s. r. o., abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Altair Software s. r. o. není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Altair Software s. r. o. a mimo rodinu webů Altair Software s. r. o.

Použití osobních informací

Altair Software s. r. o. shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Altair Software s. r. o. a k poskytování služeb, o které jste požádali. Altair Software s. r. o. také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeb dostupných z Altair Software s. r. o. a jeho částí. Altair Software s. r. o. vás také může kontaktovat skrze ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Altair Software s. r. o. může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat Vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb objednaných Altair Software s. r. o. a musí zachovat důvěrnost Vašich informací.

Omezení odpovědnosti

Společnost Altair Software sestavila informace, které naleznete na této webové stránce, z interních a externích zdrojů s vynaložením profesionální péče dle nejlepšího vědomí a svědomí. Snažíme se o neustálé rozšiřování a aktualizování této nabídky informací. Informace na této webové stránce slouží pouze k představení společnosti Altair Software a jejích produktů a servisu. Nepřebíráme však žádnou záruku za úplnost nebo správnost informací na této webové stránce. Zvláště byste si měli být vědomi toho, že tyto informace již nemusejí být aktuální. Z tohoto důvodu bys jste měli informace, které získáte na této webové stránce, zkontrolovat, než je začnete – jakýmkoliv způsobem – používat. Poradenství na této webové stránce Vás nezprošťuje vlastního prověření našich aktuálních poradenských pokynů – zvláště našich bezpečnostních listů a technických informací – a našich produktů ohledně jejich vhodnosti pro plánované technologie a účely. Potřebujete-li speciální rady nebo instrukce ohledně našich produktů nebo servisu, kontaktujte nás prosím přímo. Uživatelé této webové stránky souhlasí s tím, že tuto webovou stránku a její obsahy používají na vlastní riziko. Společnost Altair Software ani třetí strany, které jsou zapojeny do vývoje, výroby nebo přenosu této webové stránky, neručí za škody nebo poškození, která mohou vzniknout z přístupu nebo nemožnosti přístupu, užívání nebo nemožnosti užívání této webové stránky nebo z okolnosti, že se spolehli na informaci, která je na této stránce obsažena.

Altair Software s. r. o. nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez Vašeho explicitního souhlasu.

Altair Software s. r. o. udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Altair Software s. r. o. za účelem zjištění jaké služby Altair Software s. r. o. jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Altair Software s. r. o. jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Altair Software s. r. o. prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu má zákonné oprávnění, nebo pokud si myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Altair Software s. r. o. se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Altair Software s. r. o.; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Altair Software s. r. o. nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Altair Software s. r. o. používá cookies za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s Vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na Váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení Vašeho pohodlí a ušetření Vašeho času. Účelem je říci webserveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Například, pokud si personalizujete stránky Altair Software s. r. o. nebo se tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informace, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Altair Software s. r. o., které jste si přizpůsobil(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Altair Software s. r. o. nebo jiných stránek.

Bezpečnost Vašich osobních informací

Altair Software s. r. o. zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Altair Software s. r. o. uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Altair Software s. r. o. může občas aktualizovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politiku nebo žádosti uživatelů. Altair Software s. r. o. Vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Altair Software s. r. o. nakládá s Vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Altair Software s. r. o. vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si myslíte, že Altair Software s. r. o. se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.