ERP software pro monitoring výroby

Vysoké tempo a globální působnost odvětví špičkových technologií a elektroniky si vyžadují neustálé inovace, rychlost a pružnost. Toto odvětví čelí náročným výzvám: kratší cykly životnosti produktů, nepředvídatelná poptávka, rychlý outsourcing a cenová eroze způsobená vysokou konkurencí na celosvětovém trhu. Aby těmto výzvám dostáli, musí výrobci v oboru špičkových technologií a elektroniky uplatňovat postupy štíhlé výroby, které jim umožňují optimalizovat dodavatelský řetězec, zajistit dokonalý přehled o zákaznících, partnerech a dodavatelích v reálném čase a zkrátit dobu potřebnou pro uvedení produktů na trh.

Řešení Microsoft Dynamics výrobcům v odvětví špičkových technologií pomáhají přijímat rychlá a přesná rozhodnutí s použitím dat shromažďovaných v reálném čase z jejich interních provozů a také od dodavatelů a zákazníků, aby mohli efektivněji vycházet vstříc požadavkům zákazníků a snížit náklady. Produkty Microsoft Dynamics spolu s našimi partnery dokáží poskytovat řešení štíhlé výroby, která přinášejí přehled o dodavatelích po celém světě.


Lepší řízení dodavatelského řetězce

Můžete zlepšit svůj přehled o celém hodnotovém řetězci.

Můžete sledovat a řídit skladové zásoby na globální úrovni.

Můžete přijímat rychlá a přesná rozhodnutí založená na datech shromažďovaných v reálném čase.

Rychlejší uvedení na trh

Požadavky plynoucí z poptávky zákazníků můžete přímo propojit s výrobou, dodavateli a distribucí.

Prostřednictvím integrace vývoje produktů s výrobou, účetnictvím, nákupem a dodavateli můžete zkrátit vývojové cykly.

Prostřednictvím spolupráce se zákazníky a dodavateli můžete zvýšit inovace produktů.

Vylepšení spolupráce

Nástroje pro spolupráci vám pomohou urychlit vývoj produktů.

Můžete integrovat návrh s výrobními systémy.

Můžete shromažďovat informace o zákaznících a začlenit je do rozhodování.

Můžete využívat zabezpečených webových produktů a technologií.