ERP software pro zemědělství

Naše řešení pro společnosti podnikající v zemědělství pomáhají firmám řídit všechny aspekty jejich podnikání od řízení vztahů se zákazníky a dodavateli (CRM) přes řízení lidských zdrojů, evidenci majetku až po finanční řízení. Tato softwarová řešení mohou optimalizovat provoz a zároveň zvyšovat efektivitu využívání zdrojů, což pomáhá s rychlejším přijímáním kvalitnějších rozhodnutí.


Snížení administrativy

S použitím jediného našeho ERP řešení dokážete razantním způsobem snížit administrativu v podniku.

Automatizace procesů v organizaci, od přijetí objednávky až po doplnění skladových zásob, a pomoc při odstranění nehospodárných činností.

Řízení podniku

Díky integrovanému projektovému účetnictví a řízení projektů získáte přehled o všech projektových informacích a klíčových ukazatelích výkonu, abyste se mohli rychle a přesně rozhodovat.

Budete moci efektivně přidělovat interní zdroje.

Automatizací obchodních procesů, jako je například kalkulace a fakturace, zvýšíte produktivitu.

Náklady pod kontrolou

Náklady na zvýšení produkce a jejich dopady na celkovou výrobní cenu můžete získat i v prostřed kukuřičného lánu.

Lepší řízení dodavatelského řetězce a zásob

Zajištění přehledu o skladových zásobách, prodeji, nákupu a finančních informacích pro všechny lokality v reálném čase.

Udržování přesných inventárních dat v reálném čase a optimalizace rozvržení skladů, metod vyskladnění objednávek a přesunů zboží.

Vytváření přesných odhadů poptávky.