ERP software pro zdravotnictví

Odvětví léčiv a zdravotnických materiálů patří k těm nejkomplexnějším na světě. Společnosti, které vyvíjejí léky, zdravotní přístroje, biotechnologie nebo také doplňky stravy potřebují IT infrastrukturu schopnou rychlé reakce s možností řízení nákladů na dodržování předpisů. Zvyšování výkonnosti organizace je pro včasné uvádění nových produktů zásadní. Explozivní nárůst potřeb výzkumu, vývoje a dodržování předpisů vytváří poptávku po flexibilnějším výpočetním prostředí. Přístup k informacím o výrobních procesech a obchodních operacích v reálném čase je naprosto nezbytný. Společnosti působící v odvětví léčiv a zdravotnických materiálů se na tyto údaje spoléhají, aby mohly přijímat kvalitní rozhodnutí, dodržovat předpisy a zajistit svůj efektivní provoz.

Tlak na zkrácení doby potřebné pro uvedení produktu na trh a na zvýšení ziskovosti je nesmírný. Být první společností, která uvede na trh a patentuje nový produkt, je v řadě případů klíčovým předpokladem možného úspěchu. Tyto potřeby je často nutné udržet v rovnováze s poptávkou výroby stávajících produktů. Řešení Microsoft Dynamics, spolu s rozsáhlými vertikálními zkušenostmi našich partnerů, umožňují organizacím v odvětví léčiv a zdravotnických materiálů rychle a s nízkými náklady nasadit integrovanou sadu špičkových obchodních aplikací, které jim bez komplikovaných úprav pomohou dostát těmto výše zmíněným výzvám.


Plnění regulačních požadavků

Můžete uchovávat záznamy pro audit a záznamy podpisů pro ručně prováděné i automatizované transakce tak, abyste vyhověli požadavkům, které klade nařízení 21 CFR, část 11.

Můžete monitorovat kontrolu kvality a procesy řízení kvality na úrovni celé organizace.

Můžete zamezit prodeji nekvalifikovaným zákazníkům.

Můžete udržovat soulad s příslušnými výrobními postupy cGMPs (current Good Manufacturing Practices).

Můžete sledovat produkty a transakce v dodavatelském řetězci.

Řízení dat v rámci celého životního cyklu

Můžete se spolehnout na přístup k informacím v reálném čase.

Můžete usnadnit rychlý a efektivní výběr slibných cílových produktů.

Můžete spravovat údaje o klinických testech a sledovat případy s výskytem nežádoucích účinků.

Můžete dosáhnout maximálního přijetí a řídit různé prodejní kanály.

Můžete vytvářet záznamy pro audit od fáze návrhu až po výrobu.