ERP software pro výrobní podniky

Díky našemu řešení pro výrobu dokáže organizace jakékoli velikosti zvýšit efektivitu provozu a efektivně řídit výrobu, včetně zakázek, kusovníků, dodavatelského plánování a plánování požadavků na kapacitu. Díky flexibilním procesům a integrovaným informacím získáte přesné informace o dostupnosti pro své zákazníky, můžete flexibilně reagovat na aktuální požadavky a změny a dokážete také využít nových obchodních příležitostí, které vám pomohou udržet si náskok před konkurencí.


Správa výrobních zakázek

Zlepšete koordinaci požadavků výroby na objednávku.

Zjednodušte si rozhodování, zda je pro organizaci efektivnější a finančně příznivější kupovat nebo vyrábět polotovary pro zpracování.

Měňte komponenty a operace podle potřeby, a to i u zakázek uvolněných do výroby.

Získejte možnost plánovat zakázky celých produktových řad, které sdílejí stejné technologické postupy, což vám umožní vytvářet efektivnější plány.

Kusovníky

Integrujte do operací výroby různé typy kusovníků a přizpůsobené definice.

Zajistěte podporu pro cíle z hlediska rychlosti uvádění na trh a z hlediska uvádění nových produktů do masové výroby.

Vytvářejte, sledujte a zpracovávejte různé verze kusovníků a technologických postupů.

Grafické harmonogramy

Získejte přehled o harmonogramech výroby zobrazovaných v Ganttových diagramech.

Využívejte možnosti přeplánování operací přetahováním myší.

Slíbení dodávek

Získejte možnost přesně stanovovat konečné termíny odevzdání objednávek díky podrobným informacím s využitím funkcí ATP (výhled stavu skladových zásob) a CTP (kapacitní plánování operací, plánování materiálů, nástrojů a lidských zdrojů).

Plánování s výjimkami

Získejte možnost rychle vytvářet výjimky a implementovat změny na poslední chvíli podle potřeb zákazníků.

Plánování dodávek

Získejte možnost plánovat vše prostřednictvím prodejních objednávek, výrobních zakázek či nákupních objednávek nebo pomocí tradičních metod MPS či MRP.

Získejte možnost jednoduššího toku materiálu v dodavatelském řetězci díky možnostem plánování více provozů.

Aktualizujte a měňte veškerý materiál, náklady a operace najednou.

Prognózy poptávky

Analyzujte trendy prodeje z více perspektiv.

Porovnávejte předpovídanou poptávku se skutečným prodejem.

Získejte možnost konsolidace a distribuce plánů poptávky ve spolupráci s mnoha zainteresovanými stranami za účelem společného plánování.

Plánování požadavků na kapacitu

Implementujte realistické plány podle všech příchozích poptávek po kapacitě zdrojů.

Využijte možnosti předefinovat modifikátory objednávek a zásady přeobjednání podle potřeby.

Přizpůsobujte provoz měnícím se zatížením pracovníků na dílně.

Zjednodušte plánování díky kalendářům a nástrojům pro rezervaci strojních center.

Řízení skladů a zásob

Integrujte funkce výroby a využívání skladů, optimalizujte rozložení skladu a využití prostoru.

Udržujte aktuální informace o zásobách a nákladech na výrobu.

Mějte podrobné informace o nákladech na jednotlivé položky v průběhu výrobního procesu, včetně zásob, nedokončené výroby a nákladů na prodané zboží. Zlepšete efektivitu skladu.

Spravujte prodejní a nákupní ceny se zákazníky a dodavateli.

Systém automatizovaného shromažďování dat (ADCS – Automated Data Collection System).

Shromažďujte a používejte přesné údaje o zásobách v reálném čase.

Získejte lepší přehled díky přesným údajům o zásobách v rámci celé organizace.