ERP software pro stavebnictví

Náš sytém pro stavebnicví nabízí ucelené softwarové řešení pro řízení stavebních společností, plánování a sledování projektů, správu financí, udržování vztahů se zákazníky a mnoho dalšího.


Řízení projektů

Systém podporuje říjení projektů od jejich prvotního návrhu, až po jejich finální dokončení a předání zákazníkovi.

Zlepšíte produktivitu svých zaměstnanců tak, že budou mít jednodušší přístup k informacím kdykoliv a odkudkoliv.

Opakující úlohy lze automatizovat, proto sledování postupu prací, zpracování mezd, zpracování přehledů je pak otázkou několika kliknutí myší.

Po celou dobu projektu můžete monitorovat aktuální i plánované náklady.

Omezení neočekávaných komplikací a zbytečné předražování prací dokážete odhalit s předstihem.

Správa financí

Přesné finanční rozpočty s reálnými cenami vám pomohou s řízením nákladů v každé fázi projektu.

Efektivní přehled pohledávek a výdajů vám napomůže při plánování rozvoje a investic.

Účetnictví odpovídající aktuální legislativě s možností libovolných úprav dle přání a požadavků klienta.

Služby zákazníkům

Prostřednictvím webového portálu může zákazník online sledovat průběh svého projektu.

Zákazník může získat přehled k informacím o platbách, případně o stavu projektu.

Řízení smluvních vztahů

Požadavky zákazníků lze snadno zakomponovat do smluv a jejich aktualizace pak může být dělána prostřednictvím změnových objednávek v každé fázi projektu až po jeho ukončení.

Komunikace

Komunikace se zákazníkem nebyla nikdy snadnější.

Integrace s nástroji Microsoft Office usnadní správu a přenos dokumentů v rámci organizace i v mezi vámi a klientem.

Pomocí mobilních zařízení můžete zadávat data i z terénu a minimalizovat tak čas na jejich zpracování.

Bezpečnost

Velký důraz je kladen na bezpečnost zadávaných údajů.

Administrátor systému může nastavit libovolné přístupy pro individuální uživatele nebo skupiny uživatelů.

Analýzy a plánování

Díky podrobnému plánování můžete monitorovat klíčové ukazatele výkonu (KPI).

Dokážete tak rychle reagovat na výkyvy trhu nebo nečekané investiční příležitosti.

Plánování rozvoje společnosti bude mnohem snažší, protože získáte ucelený přehled o stavu organizace.