ERP software pro plánování zdrojů

Řešení Microsoft Dynamics ERP vám umožní řídit důležité obchodní procesy, rychle reagovat na změny a vytěžit maximum z vašich aktiv a prostředků. Tato řešení ERP jsou postavena na známých technologiích společnosti Microsoft a umožňují jednoduché používání a nasazení – a snadné přizpůsobení na základě měnících se obchodních potřeb. Po kliknutí na karty níže se můžete seznámit s funkcemi ERP v řešeních Microsoft Dynamics ERP.


Správa financí

Můžete získat lepší přehled o financích a poskytnout všem zaměstnancům v organizaci nástroje, které potřebují pro vylepšení správy financí, finančních prognóz a účetnictví v celé organizaci.

Automatické předkládání dříve nesourodých zdrojů informací v rámci jediného zobrazení přizpůsobeného rolím zjednodušuje finanční procesy a analýzu.

Přímo v řešení Microsoft Dynamics ERP můžete pracovat se známým softwarem, jako je například aplikace Microsoft Office Excel, a připojit se k datům ERP s použitím aplikací systému Microsoft Office.

Klíčové ukazatele výkonu umožňují sledovat výkonnost organizace a nacházet trendy. Po exportu informací do tabulky je lze dále analyzovat a flexibilní funkce generování sestav umožňují předkládat obchodní informace v tom nejlepším možném formátu pro danou cílovou skupinu.

Různé možnosti vykazování, analýzy a sdílení informací umožňují generování sestav v reálném čase, rychlé provádění účetních uzávěrek a sdílení dat.

Podpora více měn a jazyků usnadňuje rozšíření činnosti na další geografická území, trhy nebo odvětví.

Plánování a rozpočtování

Aplikace pro plánování a rozpočtování, které ve spolupráci s vaším podnikovým řešením ERP měří výsledky organizace a poskytují flexibilní funkce pro generování sestav, umožňují sledovat, měřit a řídit výkonnost organizace. V závislosti na potřebách své organizace můžete:

Vytvářet vysoce kvalitní sestavy bez pomoci oddělení IT, zvýšit zabezpečení pro rozesílání sestav a podpořit dodržování nařízení a předpisů pomocí aplikace Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.

Vytvářet vlastní sestavy založené na datech hlavní knihy a vytvářet průřezy dat podle řádků, sloupců nebo hierarchií pomocí aplikace Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.

Řízení projektů

Funkce pro řízení projektů a účetnictví v řešeních Microsoft Dynamics ERP vašim zaměstnancům poskytnou potřebné nástroje pro zvýšení ziskovosti a dosažení cílů projektů včas a v rámci rozpočtu.

Řízení zaměstnanců, dodavatelů, partnerů, vybavení a materiálu umožňuje sladit cíle projektů a očekávání klientů.

Můžete vytvořit efektivní struktury pro fakturaci, sledování výdajů a zkrácení fakturačních cyklů, která vám umožní řídit výkonnost projektů, náklady a příjmy.

Prostřednictvím automatizace můžete urychlit pracovní postupy projektů a poskytnout důležité obchodní informace všem zúčastněným.

Propojení úloh účetnictví a pracovních projektů s obchodními procesy na úrovni celé organizace vám ušetří čas při řízení projektů.

Webový přístup ke stavu projektů a dalším informacím zajistí efektivní spolupráci – dokonce i v terénu.

Spojení řešení Microsoft Dynamics ERP s produkty Microsoft Project Professional a Microsoft Project Server vám poskytne robustní řešení pro vaši organizaci založenou na projektech, které snižuje duplicitu při zadávání dat, zkracuje fakturační cykly a umožňuje provádět analýzu výkonnosti projektů za účelem lepšího plánování rozpočtů.

Řízení dodavatelského řetězce

Zjednodušení operací dodavatelského řetězce pomocí přizpůsobených řešení, která mohou být upravena na základě konkrétních potřeb podnikání a odvětví, vám umožní doručit vždy správné zboží na správné místo ve správnou dobu.

Přehled o datech v reálném čase a automatická upozornění vám pomohou sladit poptávku zákazníků s řízením skladových zásob, nákupem, výrobou a distribucí a umožní vám řídit a zjednodušit procesy skladových zásob.

Můžete zákazníkům poskytovat reálné odhady data dodání a díky přístupu k aktuálním specifikacím produktů a cenám jim pomoci rozhodovat se při nákupu na základě přesných informací.

Díky poskytnutí přístupu k nejdůležitějším obchodním informacím pomocí technologie portálů – včetně smluv a závazků – a sledování výkonnosti partnerů můžete vybudovat přínosné vztahy s dodavateli a partnery.

Spojení řešení Microsoft Dynamics ERP a technologie RFID (radio frequency identification) vám umožní zachovat nákladovou efektivitu při práci se zákazníky a dodavateli.

Použití produktu Microsoft BizTalk Server, který zajišťuje hladké řízení obchodních procesů a výměnu obchodních dokumentů s partnery a dodavateli, snižuje náklady na integraci dodavatelského řetězce.

Automatizace prodeje a nákupu pomáhá zjednodušit operace a vylepšit vztahy se zákazníky a dodavateli.

Business intelligence

Samoobslužné nástroje business intelligence, které usnadňují přístup k informacím přizpůsobeným rolím, jejich sdílení a používání bez nutnosti podpory oddělení IT, umožní přijímání kvalitnějších rozhodnutí všem zaměstnancům ve vaší organizaci – od pracovníků skladu až po finanční analytiky.

Centrum rolí a webové řídicí panely poskytují rychlý přehled o datech business intelligence pro konkrétní projektové úlohy. Mezi tyto informace patří tabulky, upozornění, klíčové ukazatele výkonu a sestavy.

Můžete přistupovat ke strukturovaným datům i nestrukturovaným informacím, jako jsou například e-mailové zprávy a dokumenty, a účinně je řídit.

Propracované analytické nástroje, založené na hierarchiích hodnot dimenzí, můžete přizpůsobit podle potřeb generování sestav a účetnictví.

Prostřednictvím webových portálů, které usnadňují spolupráci a sdílení informací, můžete zaměstnancům, zákazníkům a partnerům poskytovat nepostradatelná data a relevantní aplikace.

Můžete rychle vytvářet sestavy s použitím předem definovaných funkcí pro jednoduché sestavy nebo s použitím datových krychlí technologie OLAP, které umožňují hlubší analýzu s použitím známých nástrojů, jako je například aplikace Microsoft Office Excel.

V rámci řešení Microsoft Dynamics ERP lze generovat sestavy s použitím služby SQL Server Reporting Services, vytvářet a analyzovat datové sklady nebo efektivněji uspořádat a používat data díky integraci s výkonným systémem Microsoft SQL Server.

Řízení výkonnosti

Díky nástrojům pro řízení výkonnosti, které vám pomohou sledovat a měřit obchodní výsledky, sladit výkonnost s cíli organizace a vylepšit její výsledky, budete moci držet prst na tepu své organizace.

Řídicí panely pro vedoucí pracovníky, které poskytují flexibilní klíčové identifikátory výkonu na základě vámi definovaných výkonných analytických funkcí, poskytují okamžitý přehled o chodu organizace.

Účinné nástroje pro plánování, rozpočtování a generování sestav umožňují vytváření přesných rozpočtů a užitečných finančních prognóz.

Můžete sledovat finanční údaje sahající nad rámec prostého zisku nebo ztráty pomocí výběru finančních nebo provozních ukazatelů, které potřebujete monitorovat, jako jsou například náklady na prodej zboží, počet pracovních hodin na projekt nebo roční srovnání prodeje.

Sledování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů vám umožní udržet pod kontrolou dopad vaší organizace na životní prostředí. Můžete také podrobně sledovat dodržování předpisů pomocí informací a nástrojů zajišťujících transparentnost a zodpovědnost.

Můžete řídit růst organizace pomocí sledování a porovnávání výkonnosti zaměstnanců, týmů a oddělení v určitém časovém období.

Konsolidace sestav pro organizace, které působí ve více lokalitách nebo se vyznačují složitou strukturou, poskytuje pohled na podnikání na úrovni podniku.

Řízení lidských zdrojů

Můžete naplnit potřeby své organizace v oblasti řízení lidských zdrojů a mezd a plně využít potenciálu svých nejcennějších aktiv – svých zaměstnanců.

Webový portál organizace může zaměstnancům poskytnout samoobslužný přístup k informacím o jejich výkonnosti, mzdách, zaměstnaneckých výhodách a možnostech kariérního růstu.

Procesy řízení lidských zdrojů je možné přizpůsobit měnícím se obchodním potřebám, zajistit soulad s vládními nařízeními a zjednodušit administrativní úkony.

Díky výplatě mezd převodem ušetříte čas a můžete kdykoli přistupovat k datům zaměstnanců a využívat integrace s aplikacemi pro vedení hlavní knihy, řízení projektů a odsouhlasení bankovních účtů.

Můžete minimalizovat náklady a složitost správy mezd, zaměstnaneckých výhod, náboru zaměstnanců a řízení výkonnosti.

Můžete získat přehled o zaměstnancích a stanovit příležitosti k růstu.