ERP software pro chemickou výrobu

Naše řešení umožňuje výrobcům chemických látek efektivně spravovat receptury, kvalitu, vládní nařízení, výrobu a finanční výkaznictví.

Tento integrovaný a snadno použitelný systém pomáhá lidem zvýšit produktivitu, snížit náklady na dodržování předpisů, zlepšit služby zákazníkům a zvýšit výnosy.


Řízení receptur

Receptury a složení budete moci spravovat centrálně, aby bylo zajištěno, že budou mít všechna oddělení nejnovější verze.

Dokážete zpracovávat alternativní receptury a složení.

Dokážete rychle vyvíjet nové receptury pro zakázkovou výrobu nebo na základě vlastností surovin.

Budete moci sledovat a porovnávat výsledky a následně optimalizovat ziskovost.

Využijete možnosti integrovaného řízení spoluproduktů a vedlejších produktů.

Sledování receptur

Dokážete průběžně identifikovat receptury s nižšími výnosy a vyššími náklady.

Dokážete určit účinnost receptur.Dokážete zjistit rozdíly mezi plánovanou a skutečnou výrobou.

Plánování

Dokážete naplánovat a rozvrhnout výrobu pomocí režimů výroba na sklad, výroba na objednávku nebo vytvoření receptury na objednávku.

Dokážete definovat technologické postupy tak, aby zahrnovaly čas potřebný pro všechny fáze výroby.

Dokážete rychle upravit plány nebo sortiment podle změn založených na aktualizacích informací o zásobách, objednávkách, testování kvality a výrobní kapacitě v reálném čase.

Dokážete identifikovat nedostatek materiálu dříve, než bude dávka odeslána ke zpracování.

Dokážete předcházet vzniku odpadů a zpoždění.

Soulad s předpisy – dokumentace a procesy

Zjednodušte distribuci Bezpečnostních listů produktů (MSDS), certifikátů analýzy (CoA) a dalších důležitých informací o produktech a složeních zákazníkům, partnerům nebo regulačním agenturám.

Dokážete spravovat sledovatelnost šarží a implementovat systémy RFID (radio frequency identification).

Konsolidace finančních informací

Dokážete urychlit přípravu uzávěrek na konci měsíce.

Budete moci uvést odkazy na zdroj dat pro zobrazení nákladů na konkrétní dávky a suroviny.

Přizpůsobitelné vlastnosti položek a zásob

Můžete definovat různé atributy a dimenze zásob. Snadno lze přidat více polí pro vlastnosti položky nebo šarže.

Budete moci sledovat data použitelnosti a trvanlivost.

Materiály lze zadávat pomocí čisté váhy nebo pomocí alternativních měrných jednotek položek.

Dokážete zajistit sledovatelnost od výroby až po likvidaci.

Dokážete pochopit dynamiku skladování, doplňování a řízení šarží.

Přiřazení a analýza nákladů na výrobu

Získáte přehled o nákladech na materiál a výrobních nákladech podle různých receptur, výrobních procesů a možností balení a dokážete je sledovat a analyzovat.

Dokážete zajistit kompletní alokaci nákladů pro stanovení cen produktů.

Dosáhnete maximalizace efektivity provozu. Budete se moci zaměřit na nejziskovější produkty a trhy.

Řízení kvality

Budete schopni zefektivnit monitorování kontroly kvality.

Dokážete sledovat informace o kvalitě pro libovolnou položku, včetně stavu testu, karantén a snížení klasifikace výrobků.

Budete schopni automatizovat předávání informací o kvalitě zákazníkům a dodavatelům surovin.

Business intelligence

Dokážete rychle analyzovat a v reálném čase sdílet obchodní informace pomocí známých klientských nástrojů, jako je Microsoft Office Excel.

Díky nastavení klíčových ukazatelů výkonu a sledování trendů dokážete rychle reagovat na měnící se podmínky.