ERP software pro průmyslovou automatizaci

Výrobci průmyslového vybavení a strojů dodávají produkty, které patří k těm nejkomplexnějším na světě, a současně se musejí vyrovnat s přísnými předpisy v oblasti životního prostředí a globální konkurencí. Přitom dochází k trvalé erozi cen těchto produktů. Zákazníci požadují specializované produkty, ale chtějí je získat jako komoditu, aby mohli minimalizovat údržbu a náklady v průběhu životního cyklu. Úspěšní výrobci průmyslového vybavení potřebují lépe předvídat požadavky zákazníků a současně omezit dopad těchto požadavků během fází konceptuálního návrhu a přípravy cenové nabídky.

Díky robustnímu výpočetnímu prostředí se speciálně navrženými funkcemi pro toto odvětví usnadňuje řešení Microsoft Dynamics výměnu dat o produktech a návrhu a současně podporuje rychlý vývoj obchodních procesů. Řada produktů Microsoft Dynamics nabízí řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a řízení vztahů se zákazníky (CRM) pro všechny fáze výrobního cyklu výroby průmyslového vybavení – od plánování a sestavení cenové nabídky až po návrh, výrobu a poprodejní služby.


Efektivnější provoz a nižší náklady

Můžete přijímat kvalitnější rozhodnutí na základě aktuálních dat od dodavatelů a zákazníků, která vám zprostředkují známé klientské aplikace.

Můžete podporovat prostředí komplexního a paralelního návrhu a výroby.

Vylepšení spolupráce

Prostřednictvím integrace vývoje produktů s výrobou, účetnictvím, nákupem a dodavateli můžete zkrátit vývojové cykly.

Můžete rychle reagovat na změny požadavků zákazníků na návrh.

Podpora přizpůsobení vašich produktů vám pomůže odlišit se na vysoce konkurenčním trhu.

Poskytování lepších služeb zákazníkům

Můžete poskytnout ucelený pohled na informace o zákaznících.

Můžete přímo propojit požadavky zákazníků s výrobou, dodavateli a distribucí.

Můžete zákazníkům rychle poskytovat přesné cenové nabídky díky procesům pro vytváření cenových nabídek s celou řadou možností.

Můžete integrovat podporu po dodání produktů, například servis, záruční služby, údržbu a řízení náhradních dílů, se svými systémy pro správu financí a výrobu.